ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ކްލިކް ކޮލެޖުގެ ހަތަރު ދަރިވަރަކު އޭބީއީ "ޓޮޕް ޕޭޕަރ ޕްރިއިޒް" އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބިޒްނަސް އެގްޒެކެޓިވްސް (އޭބީއީ) "ޓޮޕް ޕޭޕަރ ޕްރިއިޒް" ކްލިކް ކޮލެޖުގެ ހަތަރު ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ. އެ ކޮލެޖުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން...

1 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން